CD bestelle

Us CD Frijer is by ús optredens te ferkrijen foar € 5,-. En  do kinst de CD ek bestelle by Tine Nicolay troch it ynfolje fan ûndersteand formulier.
Der komme dan noch € 2,50- ferstjoer kosten by.

 

 

 

 

CD Frijer

 

    Namme *

    E-mail *

    Berjocht