“Underweis mei Sterke Punten”

Publyk:
Foar elkenien (dy’t hâldt fan muzyk, sjongen, wille en… triennen)