Optreden mei Waadhoekekoor Bútsoekers

Foar elkenien dy’t sin hat oan in fleuriche sjongmiddei.